Zasady i technika oceny

Ocena wartości użytkowej tchórzy hodowlanych wyraża się w 30-punk- towej skali i obejmuje 6 cech pokrojowych (tab. 43). U zwierząt starszych ocenę tę uzupełnia ocena wyników rozrodu.

Licencje nadaje się według obowiązującego wzorca oceny pokroju opracowanego przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt i zatwierdzonego w dniu 5.10.1984 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ocenia się tchórze hodowlane pochodzące z miotów wiosennych, w terminie od 20 października do 10 grudnia. Tchórze są oceniane w ręku lub w klatkach przeglądowych. Ocena powinna odbywać się w świetle jarzeniowym o barwidzbliżonej do barwy światła dziennego. Zwierzęta z objawami chorobowymi lub po przebytych chorobach nie są oceniane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *