Z czynników klimatycznych najistotniejszy wpływ ma

Z czynników klimatycznych najistotniejszy wpływ ma długość dnia świetlnego, mniejszy temperatura. Jednakże w wyższej temperaturze obserwowano przyspieszenie wystąpienia rui. Wymienione czynniki oddziałują na organizm zwierzęcy kompleksowo. niedoświadczonego hodowcy. Na dwa tygodnie przed wystąpieniem rui, a czasem nawet wcześniej, początkowo powoli, a później coraz szybciej zmienia się wygląd zewnętrznych narządów płciowych samicy (warg sromowych). W okresie spoczynkowym są zupełnie nie uwypuklone, a później powiększają się stopniowo do wielkości ziarna owsa, a wreszcie aż do wielkości wiśni lub orzecha laskowego. Pomiary obrzęku warg sromowych samic tchórzy hodowlanych (Bednarz, 1968 a) wykazały, że najwięcej badanych samic w czasie krycia miało obrzęk wielkości 12 mm, a maksymalny obserwowany wynosił 15 mm (rys. 19 i 20).

Samicę należy kryć wówczas, kiedy wargi sromowe są największe, o zmniejszonym napięciu, gdy przekrwienie zaczyna ustępować i bledną one lekko. Dokonując oględzin warg sromowych samic można zastosować skalę punktową obrzęku, przydatną przy ustalaniu optymalnego terminu krycia (Diwjewa, Kuczerowa, Judin, 1985): wygląd warg sromowych

Ruja u tchórzy hodowlanych trwa 2-3 dni brak obrzęku lekkie nabrzmienie powiększenie i zaczerwienienie znaczne obrzmienie i zaczerwienienie lekki spadek obrzmienia i poblednięcie

Jeśli ocena wynosi 1-2 punkty, powtórne oględziny można przeprowadzić po 10-12 dniach. Ocena 3 pkt. oznacza konieczność kontroli za 5-7 dni, 4 pkt. – następnego dnia, a 5 pkt. – krycie samicy. Według cytowanych autorów samicę należy kryć przez 2 kolejne dni.

Ruja u tchórzy hodowlanych trwa 2-3 dni. Jeśli obrzęk przez 7 dni po kryciu nie zmniejsza się, samicę należy kryć jeszcze przez 2 dni. Sjógard (1981) zaleca krycie dwukrotne z przerwą jednodniową. Z obserwacji prowadzonych w różnych fermach w kraju wynika, że często samice kryje się trzykrotnie, przez trzy kolejne dni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *