Wzrost wartości

Miarą skuteczności selekcji jest postęp hodowlany, tj. różnica poziomu danej cechy w dwóch kolejnych pokoleniach uzyskana na skutek selekcji, która spowodowała korzystną zmianę frekwencji genów u potomstwa zwierząt wybranych na remont stada. Postęp hodowlany zależy od ostrości selekcji oraz odziedziczalności danej cechy. Przez odziedziczalność rozumiemy stopień, w jakim wartość genotypowa danej cechy zależy od jej uwarunkowania genetycznego (Radomska, 1982). Oszacowanie odziedziczalności cech u zwierząt futerkowych jest jednak trudne, a w obecnych systemach hodowli prawie niemożliwe do uwzględnienia w pracy hodowlanej (Maciejowski, Jeżewska, 1984).

Wzrost wartości cechy w kolejnych sezonach nie musi być wynikiem prowadzonej pracy hodowlanej może następować wskutek polepszenia warunków środowiskowych (żywienia, utrzymania, pielęgnacji). Postęp hodowlany i środowiskowy łącznie określa się jako postęp produkcyjny, a oblicza się go odejmując od średniej wartości cechy w danym sezonie średnią z poprzedniego sezonu.

Jedna odpowiedź na „Wzrost wartości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *