W jednym z doświadczeń Babunowa

W jednym z doświadczeń Babunowa badała wpływ zawartości strawionego białka w karmie na wzrost młodych zwierząt i jakość skór. Grupa kontrolna (I) otrzymywała 36% energii ze strawionego białka, grupa II

– 29%, grupa III – 23%. Poziom węglowodanów w karmie dla wszystkich grup był jednakowy. Niedobór energii w karmie o mniejszej zawartości białka wyrównywano przez dodatek tłuszczu. Zestaw składników strawnych w paszy i ich ilość dostarczająca 100 kcal energii są podane w tabeli 33. Obniżenie zawartości białka w karmie przy jednoczesnym zwiększeniu ilości tłuszczu nie wpłynęło ujemnie na masę i jakość skór.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *