W fermach uznanych

W fermach uznanych wszystkie zwierzęta muszą mieć indywidualne znaki identyfikacyjne. Tchórzy, podobnie jak norek, nie znakuje się, gdyż małe małżowiny uszne tych zwierząt nie nadają się do tatuowania. Nie można również stosować innych metod znakowania, np. kolczykowania. Numer fermowy i pozostałe znaki identyfikacyjne zwierzęcia wypisuje się na kartach klatkowych. Wobec trudności z identyfikacją zwierzęta powinny być utrzymywane w klatkach pojedynczo, co jednak ze względu na brak pomieszczeń rzadko się stosuje. Pozostaje więc utrzymywanie w klatce najwyżej 2 osobników różnej płci lub różnych odmian barwnych. Samce oznacza się numerami nieparzystymi, samice parzystymi, oraz literą oznaczającą rok urodzenia zwierzęcia według następującego wzoru.

Liczbę zwierząt w grupie mnoży się przez właściwy współczynnik punktowy. Suma uzyskanych iloczynów jest składnikiem indeksu stada.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *