W doborze zwierząt

Za najkorzystniejsze uznaje się krycie kontrolowane, polegające na łączeniu wybranych zwierząt w pary. Dobór zwierząt do kojarzenia nie może być przypadkowy. Przed okresem kopulacyjnym, znając wartość hodowlaną i użytkową stada i wykorzystując dokumentację hodowlaną oraz wyniki indywidualnej oceny zwierząt, należy przygotować szczegółowy plan kojarzeń, przy czym daną samicę powinien po raz drugi pokrywać ten sam samiec. Przed ułożeniem planu trzeba ustalić kierunki doskonalenia stada (np. polepszenie barwy lub gęstości okrywy włosowej). Każdemu samcowi stada podstawowego przydziela się odpowiednią liczbę wybranych samic, zgodnie z założeniami pracy hodowlanej, której celem jest uzyskanie postępu hodowlanego. Ponieważ w stadzie mogą znaleźć się samce, które nie będą kryły, lepiej jest ułożyć plan kojarzeń opierając się na grupach genetycznych samców lub liniach hodowlanych. W obrębie grupy genetycznej każdy samiec może być wykorzystany. Zwierzęta dobrane w pary wpisuje się do planu kopulacji, podając numery samic i dobranych samców, numery samców zastępczych oraz numery samców, które nie mogą kryć określonych samic.

W doborze zwierząt należy się kierować zasadą, że samiec zawsze powinien przewyższać samicę wartością fenotypową i hodowlaną. W fermach zarodowych i reprodukcyjnych zaleca się krycie samic w sezonie rozrodczym tylko jednym, tym samym samcem. Jeżeli wystąpią trudności w pokryciu samicy przeznaczonym dla niej samcem, wskazane jest krycie jej samcami blisko spokrewnionymi z wytypowanym wcześniej (np. braćmi z tego samego miotu). Samce te tworzą grupę genetyczną bardzo wyrównaną.

Przed ułożeniem planu kopulacji należy przeanalizować plan z poprzedniego roku i wyniki produkcyjne kojarzeń. Udane kojarzenia, z których uzyskano bardzo dobre potomstwo, należy powtórzyć (Jeżewska, 1983). Poniżej podano przykład planu kopulacji dla stada tchórzy hodowlanych (tab. 14).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *