Udział składników strawnych

W podobny sposób wylicza się udział składników strawnych wszystkich pozostałych komponentów i wpisuje się wyniki kolejno w rubryki 3,

-4 i 5 tabeli 39, stanowiącej przykład obliczania dawki pokarmowej. Do rubryki 6 wpisujemy wyliczoną wartość energetyczną 100 g koniny (1 kg chudej koniny ma wartość 4731 kJ, wobec tego 100 g dostarcza 473,1 kJ) oraz innych pasz. Po zsumowaniu danych z rubryk 3-6 otrzymujemy zawartość (w gramach) strawnego białka, tłuszczu, węglowodanów oraz wartość energetyczną 1 kg mieszanki.

Kolejną czynnością jest wyliczenie, jaki procent energii przemiennej pochodzi z poszczególnych składników pokarmowych. Wartość energetyczna 1 kg poszczególnych składników pokarmowych jest różna

Obliczenie masy mieszanki dla młodych tchórzy i wynosi dla białka 18,8 kJ (4,5 kcal), dla tłuszczu 38,9 kJ (9,3 kcal), a dla węglowodanów 17,2 kJ (4,1 kcal). Z tego wynika, że 106,7 g strawnego białka dostarczy 2006,0 kJ (106,7 g x 18,8 kJ), 48,5 g strawjjpgo tłuszczu

– 1886,7 kJ (48,5 g x 38,9 kJ), a 103,6 gstrawnych węglowodanów 1781,9 kJ (103,6 g x 17,2 kJ). Razem wynosi to 5674,6 kJ. Mała rozbieżność otrzymanej liczby z wartością 1 kg przykładowej mieszanki podaną w tabeli 39 wynika z zaokrąglenia poszczególnych obliczeń.

Następnie obliczamy wartość kolejnego wskaźnika, tj. stosunku biał- kowo-energetycznego w mieszance. Na 5674,6 kJ przypada 106,7 g białka strawnego, co oznacza, że na 100 kJ przypada 1,88 g białka strawnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *