U tchórzy hodowlanych

Po owulacji progesteron jest wytwarzany w dużej ilości. Jeśli nie nastąpi zapłodnienie, jego poziom spada. Ciałko żółte ulega regresji (luteoliza) pod wpływem prostaglandyny PGF2a, wytwarzanej przez macicę. Po luteolizie przednia część przysadki mózgowej zostaje uwolniona od hamującego wpływu progesteronu na wydzielanie follitropiny i zaczyna się nowy cykl płciowy. W razie zapłodnienia ciałko żółte rzekome przekształca się w ciałko żółte ciążowe, a poziom progesteronu we krwi rośnie (Bieguszew- ski, 1984).

U tchórzy hodowlanych, podobnie jak u norek, fretek i królików, podczas kopulacji wzrasta poziom LH, wskutek czego dochodzi do owulacji prowokowanej (indukowanej) po trzydziestu kilku godzinach (Bednarz, 1967 Lagerkvist, 1984). W doświadczeniach Bednarz (1967) samice tchórzy hodowlanych kryto jednorazowo i ubijano w różnym czasie po kryciu (do 96 godz.). W jajnikach nie stwierdzono ciałek żółtych, obecne były natomiast dojrzałe pęcherzyki jajnikowe, leżące na powierzchni i wypełnione płynem. Po zastosowaniu dwukrotnego krycia badania histologiczne jajników ubitych samic wykazywały obecność ciałek żółtych, co oznacza, że nastąpiła owulacja. Bardzo świeże ciałka żółte odnajdywano u sztuk ubitych po 32 godzinach od drugiego krycia (po 56 godz. od pierwszego), a u samic ubitych po 48 godz. od drugiego krycia były one już nieco starsze. Jednocześnie z jajowodów samic ubijanych po 32 godzinach od drugiego krycia wypłukiwano komórki jajowe. Również u fretek stwierdzono owulację prowokowaną, która następowała po 30 godzinach od krycia (Marshall, 1962). Uzyskane wyniki wskazują, że jednorazowe krycie na ogół nie wywołuje owulacji u samic tchórzy hodowlanych.

Według badań przeprowadzonych przez Lagerkvist (1984), żywotność komórek jajowych tchórzy obniża się średnio po 18 godzinach od owulacji, dlatego też oba krycia powinny się odbyć w tym czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *