U badanych samic

W tabeli 21 podano wielkość wypreparowanych z rogów macicy embrionów w 30. i 40. dniu ciąży. W tym okresie uwidaczniają się duże różnice w wielkości zarodków. Wobec dość wyrównanej liczby płodów u badanych samic nie można wyciągnąć wniosku o zależności ich wielkości od liczebności. Od 30. do 40. dnia ciąży nastąpiło powiększenie masy płodu

o 635,9%. Według Frindta (1976) u badanych 10 samic tchórzy hodowlanych stwierdzono średnio 9,1 płodów na 1 samicę. Najczęściej rozwijało się po 5 płodów w jednym rogu macicy. Liczba płodów w rogach macicy nie równa się liczbie uwolnionych w czasie owulacji komórek jajowych, gdyż w okresie od zapłodnienia komórki jajowej do implantacji zamiera część zarodków. W jednym rogu macicy znajdują się czasami płody różnej wielkości. Zjawisko to występuje zwłaszcza wówczas, gdy w jednym rogu jest wiele płodów, i jest być może wynikiem zmniejszonego dopływu z krwią matki substancji odżywczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *