Termin i metody rafooju zwierząt

Jakość skór tchórzy, podobnie jak innych zwierząt futerkowych, zależy od wielu czynników, z których duże znaczenie ma termin i sposób pozyskiwania skór. Ubój zwierząt w niewłaściwym terminie lub niewłaściwa technologia skórowania mogą się stać przyczyną powstania wad skór obniżających ich wartość rynkową.

Termin uboju zwierząt jest uzależniony od różnych czynników. Zasadnicze znaczenie ma jakość żywienia oraz kondycja zwierzęcia. Zwierzęta niedożywione zarówno pod względem ilości, jak i jakości karmy, będące w złej kondycji, osiągają później dojrzałość okrywy. Istnieje też wyraźna zależność między terminem dojrzałości do skórowania i warunkami utrzymania zwierząt. Okrywa tchórzy utrzymywanych w systemie pawilonowym lub w miejscach ocienionych szybciej osiąga zimową dojrzałość. Na termin uboju wpływa także płeć zwierzęcia młode samice z reguły dojrzewają szybciej niż samce. Bardzo istotnym czynnikiem jest aktualny stan zdrowia osobnika, a także ewentualne choroby przebyte w okresie wychowu. Zwierzęta, które chorowały, są zwykle opóźnione we wzroście, mają gorszą okrywę włosową i dojrzewają do uboju w późniejszym terminie.

Termin uboju jest też uzależniony od warunków atmosferycznych w danym roku i od wieku zwierząt. Wczesne przymrozki przy suchej pogodzie przyspieszają dojrzewanie okrywy włosowej tchórzy, a młode osobniki dojrzewają na ogół wcześniej niż starsze. Jest to także uzależnione od odmiany zwierząt. Z reguły okrywa osobników ciemno ubarwionych dojrzewa później w porównaniu z okrywą odmian jasnych. U tchórzy hodowlanych czynnik ten odgrywa znacznie mniejszą rolę niż u norek, ponieważ wszystkie znane hodowlane odmiany tchórzy należą do jasnych. Najciemniejszą odmianą jest standard, toteż powinno się go ubijać w nieco późniejszym terminie niż jasne pastele.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *