Termim wystąpienia mai

Wiosenna ruja u tchórzy hodowlanych, podobnie jak u innych gatunków mięsożernych zwierząt futerkowych, występuje w okresie wydłużania się dnia świetlnego. Światło działa przez receptory siatkówki oka na centralny układ nerwowy, podwzgórze, przysadkę mózgową i pośrednio na gonady oraz przez fotoreceptory podwzgórza, na przysadkę mózgową i gonady (Ślebodziński, 1979). Wydłużanie się dnia świetlnego w procesie rozrodu odgrywa bardzo istotną rolę. Doświadczalnie stwierdzono, że przyspiesza wystąpienie rui.

Informacje o terminie występowania rui u fretek znajdują się w literaturze anglosaskiej już w latach dwudziestych i trzydziestych naszego stulecia. Fretka bowiem była używana jako zwierzę laboratoryjne do wielu badań. Harding (1915) zaleca kryć fretki od 17 marca, inni autorzy podają, że okres kojarzeń przypada na marzec i kwiecień. W tym samym czasie występuje ruja u dzikich tchórzy, chociaż spotyka się doniesienia o ich okresie godowym w lutym. Ponieważ istnieje wiele odmian tchórzy występujących w różnych warunkach środowiskowych, zdania badaczy na temat terminu rui u tych zwierząt są podzielone.

Początek kryć tchórzy hodowlanych najczęściej następuje pod koniec trzeciej dekady marca i w pierwszych dniach kwietnia. W tabeli 17 zestawiono terminy występowania rui tchórzy w różnych latach. Dane dotyczą 2 ferm położonych w Polsce centralnej i jednej fermy z rejonu północno-wschodniego. Sezon kryć w fermach o dużym pogłowiu samic trwa najczęściej, jak wynika z podanego zestawienia, 30-40 dni. Natomiast w fermach o małym stadzie istnieje na ogół tendencja do skracania tego okresu, aczkolwiek bywają pojedyncze przypadki, kiedy samice kryje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *