Systemy doboru

O wynikach pracy hodowlanej decyduje selekcja i dobór. Po wybraniu do stada reprodukcyjnego osobników najlepszych pod względem hodowlanym należy tak dobrać pary do kojarzeń, aby uzyskać u potomstwa jak największy postęp hodowlany. W hodowli następuje dobór sztuczny, kierowany przez człowieka. Rozróżnia się w jego obrębie dobór jednorodny i niejednorodny.

Dobór jednorodny prowadzi do zwiększania homozygotyczności, czyli do ujednolicenia stada, zwiększa także różnice między stadami. Dobór niejednorodny (krzyżowanie) polega na kojarzeniu zwierząt słabiej spo-krewnionych ze sobą niż wynika to ze średniego współczynnika spokrewnienia w danej populacji. Wskutek krzyżowania następuje zwiększenie heterozygotyczności u potomstwa, ale zarazem ujednolicenie pokolenia Fr Współczynnik spokrewnienia (pokrewieństwa) jest miarą spokrewnienia zwierząt w hodowli, a zatem wyraża genetyczne ujednolicenie stada. Współczynnik inbredu natomiast określa stopień homozygotyczności w populacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *