Spermatogeneza u młodych tchórzy hodowlanych

Spermatogeneza u młodych tchórzy hodowlanych rozpoczyna się na dwa miesiące przed okresem kopulacyjnym, u starszych znacznie wcześniej. Na termin ten wpływa również kondycja samców i warunki, w jakich są utrzymywane (np. niedostateczne oświetlenie fermy opóźnia go). Samce, podobnie jak samice, użytkuje się rozpłodowo najczęściej 3-4 lata.

Hodowca powinien sam wybrać taki system krycia samic tchórzy hodowlanych, jaki mu odpowiada ze względu na organizację pracy. Niektórzy hodowcy łączą kilka samic z samcem. Zmniejsza to niewątpliwie nakłady pracy, lecz nie można wówczas ustalić terminu pokrycia samicy, a zarazem dnia wykotu. Prowadzi to także do nadmiernej eksploatacji samców na skutek wielokrotnego krycia oraz wymaga utrzymania większej liczby samców w fermie. Modyfikacją tego systemu jest dopuszczanie samca do kilku samic (z różnych klatek) będących już w rui i pozostawienie ich razem przez kilka dni oczywiście wymaga to kontrolowania stanu narządów rozrodczych samicy.

Burberry (1983) opisuje na przykład następujący system krycia. Całe stado jest podzielone na linie. Grupę zaś stanowią 4 samice w tym samym typie, np. standard, jednoroczne itp., umieszczone w jednej klatce. Trzy sąsiednie klatki pozostawia się wolne. Około 4 kwietnia jednego samca z właściwej linii dosadza się do każdej grupy samic. Po 3 dniach przenosi się go do następnej grupy, i tak przez 30 dni. Po następnych 3-6 dniach należy sprawdzić wygląd warg sromowych krytych samic. U 2-3% samic będą one obrzmiałe. Samice te należy pozostawić z samcami, a pozostałe oddzielić do pojedynczych klatek. Wadą tej metody jest występowanie ciąży urojonej u samic. Po 7-14 dniach od jej zakończenia ruja powtarza się.

Jedna odpowiedź na „Spermatogeneza u młodych tchórzy hodowlanych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *