Skup i ©ceaaa skór surowych

Przed każdym sezonem hodowlanym hodowca może zawrzeć umowę z Okręgowym Przedsiębiorstwem Skupu Surowców Włókienniczych i Skórzanych na dostarczenie określonej liczby skór, uzależnionej od wielkości stada. Od jednej samicy tchórza hodowlanego powinien dostarczyć pewną liczbę skór, ustaloną warunkami umowy. Istnieje również możliwość sprzedaży w punkcie skupu wymienionego przedsiębiorstwa skór nie objętych umową. W punkcie skupu następuje wycena dostarczanych skór.

Skóry tchórzy, podobnie jak i innych zwierząt futerkowych, ocenia się na podstawie obowiązującej normy. Skóry tchórzy (dzikich), tchórzofretek (tchórzy domowych) i fretek muszą spełniać wymagania podane w Polskiej Normie PN-83-P-22025, obowiązującej od 1 lipca 1984 roku. Zasady oceny surowych skór tchórzy hodowlanych są dostosowane do tych wymagań. Kupujący określa odmianę skóry, płeć zwierzęcia, z którego pochodzi skóra, ocenia prawidłowość jej ściągnięcia oraz kolejnych etapów pozyskiwania i konserwacji, po czym przystępuje do oceny stanu okrywy włosowej i mizdry. Kolejnym etapem jest wychwycenie i określenie wad. Ocena kończy się zmierzeniem długości skóry, również wpływającej na jej wartość.

W zależności od długości skóry mierzonej od czubka nosa do nasady ogona, rozróżnia się w poszczególnych klasach wielkości skór, oznaczonych cyframi arabskimi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *