Selekcja

Podstawową metodą genetycznego doskonalenia zwierząt jest selekcja. Jest to wybór ze stada osobników najlepszych pod względem cech interesujących hodowcę i przeznaczenie ich na rodziców przyszłego pokolenia. Selekcji towarzyszy proces odwrotny, jakim jest brakowanie, tj. usuwanie ze stada osobników niepożądanych. Selekcja zmienia strukturę genetyczną populacji (powoduje wzrost frekwencji genotypów pożądanych).

W hodowli zwierząt futerkowych stosuje się różne systemy i metody selekcji, a o ich wyborze decyduje jakość zwierząt oraz przyjęte dla danego gatunku lub odmiany kierunki doskonalenia.

W stadzie zwierząt futerkowych możemy prowadzić selekcję indywidualną lub rodzinową. Selekcja indywidualna polega na wybieraniu z całego stada zwierząt najlepszych, najwyżej ocenionych, bez względu na ich przynależność do określonych rodzin. W selekcji rodzinowej jednostką wyboru jest rodzina, tj. grupa zwierząt pochodzących z tego samego miotu. Na remont stada przeznacza się rodziny o najwyższej ocenie. Selekcja rodzinową daje mniejszą różnicę selekcyjną niż indywidualna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *