Samice tchórzy hodowlanych

Samice tchórzy hodowlanych w porównaniu z norkami i lisami pospolitymi mają wysoką płodność i plenność. Rodzą 1-18 młodych w jednym miocie, średnio 8 sztuk. W tabeli 12 zestawiono plenność 900

Rys. 18. Narządy rozrodcze samicy tchórza hodowlanego: 1 – pęcherz moczowy, 2 – wargi sromowe, 3 – pochwa, 4 – moczowód, 5 – róg macicy, 6 – jajnik, 7 – nerka samic tchórzy w różnym wieku. Największą plennością odznaczają się samice dwuletnie. U samic starszych liczebność miotów stopniowo się zmniejsza. Przedstawione w tabeli wyniki należy uznać za dobre. Wysokie współczynniki zmienności świadczą o dużych różnicach w liczbie młodych w miotach uzyskanych od różnych samic (tab. 13). Samice jednoroczne rodziły od 1 do 16 młodych, dwuletnie 1-18, trzyletnie 2-12.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *