Różnica między obliczonymi średnimi

Pierwszą czynnością jest obliczenie średniej wielkości miotu w danym roku (jest to liczba urodzonych szczeniąt podzielona przez liczbę rodzących samic). Po wybraniu zwierząt remontowych na podstawie wyników oceny licencyjnej sumuje się liczebność ich miotów, i dzieli się przez liczbę miotów. Różnica między obliczonymi średnimi stanowi różnicę selekcyjną plenności (Maciejowski, Jeżewska, 1984).

Wielkość różnicy selekcyjnej jest uzależniona od procentu remontu zwierząt w stadzie, zmienności cechy oraz liczby cech uwzględnianych przy selekcji. Im więcej zwierząt pozostawia się na remont stada, tym mniej ich średnia różni się od średniej całej grupy, w której jest prowadzona selekcja. Zmienność jest istotnym czynnikiem warunkującym intensywność selekcji. Jeśli w stadzie występuje duża zmienność danej cechy, łatwo jest wybrać z niego najlepsze i wybrakować najgorsze osobniki. Większa jest także wówczas różnica selekcyjna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *