Przyczyny chorób i sposoby zapobiegania im

Tylko od zdrowych zwierząt-można uzyskać liczny i wartościowy przychówek, który dostarcza cennych skór futerkowych. Troska o stan zdrowotny zwierząt jest więc podstawowym warunkiem uzyskania dobrych wyników produkcyjnych, wiążących się bezpośrednio z rentownością fermy. Jedynie kompleksowa profilaktyka może uchronić zwierzęta przed chorobami, a hodowcę przed stratami produkcyjnymi.

Hodowca powinien także umieć ocenić zmiany w wyglądzie i zachowaniu się zwierząt, rozpoznać ich ewentualne przyczyny oraz podjąć właściwe działania ograniczające bądź likwidujące niebezpieczeństwo. W razie niezadowalającego stanu zdrowotnego zwierząt należy zawiadomić służbę weterynaryjną.

Chcąc uniknąć chorób zwierząt hodowca powinien jednak uświadomić sobie, że znacznie lepiej jest zapobiegać chorobom, niż je leczyć. Stwierdzenie to jest zgodne z zasadami nowoczesnej weterynarii, której głównym celem jest profilaktyka, tj. likwidowanie przyczyn zachorowań zwierząt. Najczęstszymi przyczynami chorób są zaniedbania właściciela, polegające na braku dostatecznej opieki i nieprzestrzeganiu zasad higieny. Są to zwykle:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *