Przedstawione zalecenia żywieniowe

W kolejnym doświadczeniu cytowana autorka analizowała żywienie tchórzy na 8 fermach. Zawartość poszczególnych strawnych składników w karmie była bardzo zróżnicowana i wynosiła w przeliczeniu na 100 kcal energii przemiennej: białka 8,7-11,7 g, tłuszczu 3,3-4,5 g, węglowodanów 3,9-7,2 g. Najlepsze wyniki produkcyjne uzyskano stosując karmę składzie: 8,5g strawnego białka, 3,7 g strawnego tłuszczu i 6,4 g strawnych węglowodanów na 100 kcal energii metabolicznej.

Przedstawione zalecenia żywieniowe i wyniki badań z dostępnej literatury nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Na ich podstawie można jednak dokonać próby określenia zapotrzebowania

Wskaźniki wartości pokarmowej proporcji składników w karmie tchórzy oraz właściwej struktury dawek. W Polsce w latach 1985-1986 badania nad optymalizacją dawek dla tchórzy hodowlanych prowadził Barabasz (1986, 1987). Stosując różne warianty składu dawek i zawartości składników odżywczych uzyskał dobre rezultaty produkcyjne. W listopadzie masa samców w grupach doświadczalnych przekraczała 1800 g. Skóry uzyskane z tych zwierząt miały bardzo dobrą jakość. Ich czystość barwy, gęstość okrywy, długość, sprężystość i jedwabistość były zbliżone do wymagań wzorca licencyjnego. Wskaźniki wartości pokarmowej dawek dla młodych tchórzy podano w tabeli 35.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *