Preliminarz paszowy

Znajomość zapotrzebowania fermy na poszczególne pasze wchodzące w skład mieszanki dla zwierząt jest konieczna ze względów organizacyjnych oraz z uwagi na zagospodarowanie powierzchni magazynowej. Część pasz, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego, należy zgromadzić z wyprzedzeniem i zamrozić w chłodni. Dzięki temu można później racjonalnie żywić zwierzęta, zgodnie z obowiązującymi normami. Należy więc znać roczne, kwartalne lub miesięczne zapotrzebowanie na poszczególne pasze w fermie. Wiadomości na ten temat można znaleźć w fachowej literaturze dotyczącej hodowli lisów i norek. Nie ma natomiast tego rodzaju opracowań w odniesieniu do tchórzy hodowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *