Powtórne wystąpienie rui

Powtórne wystąpienie rui nie jest regułą. U samic w słabszej kondycji zwykle się nie pojawia, a jeśli nawet wystąpi, to nie należy dążyć do pokrycia, gdyż zwierzęta te mogą być niepłodne lub dać bardzo słabe i nieliczne potomstwo, którego odchów będzie nastręczał hodowcy dużo trudności.

Na termin wystąpienia rui wpływa wiele czynników: wiek samicy, jej żywienie, stan zdrowotny, warunki klimatyczne. U samic starszych, dwu-, trzy- i czteroletnich, ruja i szczyt kryć występuje na ogół wcześniej niż u samic rocznych (tab. 18). Stwierdzono także skrócenie sezonu kryć samic w starszym wieku, należy jednak sądzić, że zostało to spowodowane także zmniejszeniem liczby samic starszych (powyżej 1 roku życia).

Z czynników środowiskowych najważniejszą rolę odgrywa żywienie. Wpływ dobrego, prawidłowego żywienia na płodność uwidacznia się po kilku miesiącach. Polepszenie więc jakości karmy tuż przed sezonem rozpłodowym nie przyniesie dobrych wyników. Samice, które przechodziły różne choroby, zwłaszcza układu rozrodczego, są w złej kondycji i wykażą objawy rui później niż sztuki zdrowe i prawidłowo żywione. Bywa też, że ruja u takich samic wcale nie występuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *