Poidła i rury doprowadzające wodę

Po każdym użyciu trzeba je dokładnie wyczyścić i odkazić 3-5% roztworem formaldehydu. 4. Chłodnie. Powinny być odkażone co najmniej raz w roku, po odmrożeniu i dokładnym oczyszczeniu. Jako środek dezynfekcyjny i w tym przypadku zalecany formaldehyd w roztworze 3-5%.

-5. Poidła i rury doprowadzające wodę. Muszą być czyszczone co 3-4 tygodnie (znajdują tam bowiem dobre siedlisko bakterie, grzyby i glony) i odkażone chlorowaną wodą. 6. Maty dezynfekcyjne, przejazdy w bramach. Wgłębienia z płynem odkażającym w bramach powinno się codziennie uzupełniać 4-5% roztworem sody kaustycznej maty nasycać tym samym roztworem. Przy stosowaniu środków żrących powinno się zachować ostrożność (stosować okulary, odzież ochronną, rękawice gumowe).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *