Podsumowując wyniki cytowane

Podsumowując wyniki cytowane w literaturze zagranicznej oraz uzyskiwane w kraju, można sądzić, że w krajowej hodowli tchórzy powinno się stosować dawki o takiej wartości pokarmowej, jak podana w tabeli 36. Podane wartości wskaźników mają charakter orientacyjny, lecz na ich podstawie można w przybliżeniu określić strukturę dawek w poszczególnych okresach hodowlanych. Należy przypuszczać, że wraz z dalszym rozwojem badań będzie można uściślić dane na ten temat.

W literaturze nie ma danych na temat potrzeb żywieniowych karmiących samic tchórzy. Biorąc pod uwagę większą w porównaniu z norkami plenność tych zwierząt i tym samym większą zazwyczaj liczbę odchowywanych młodych, można wnioskować, że potrzeby wynoszą 200-220 kcal

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *