Okresowa dezynfekcja pomieszczeń

Może ona również być źródłem chorób wirusowych i pasożytniczych. Każdy hodowca powinien więc bardzo surowo oceniać przydatność pasz do skarmiania. Ważną wskazówką dla niego są informacje dotyczące przyczyn upadku zwierzęcia przeznaczonego na karmę (w przypadku sztuki padłej), a także stosowanego leczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przydatności karmy, powinno się ją lepiej gotować (najlepiej autoklawować), co w dużym stopniu zmniejsza ryzyko zachorowań. Mleko podawane zwierzętom futerkowym nie może być nadkwaszone. Pasze węglowodanowe (kasza, śruta, parowane ziemniaki) nie mogą być spleśniałe. Podawana karma, zwłaszcza dla zwierząt młodych, nie może być zamrożona. Bardzo ważne jest odkażanie kuchni paszowej, maszyn i urządzeń, a także sprzętu do rozwożenia karmy, najlepiej codzienne.

Okresowa dezynfekcja pomieszczeń wiążę się z ich dokładnym oczysz-czeniem. Odkażanie nie oczyszczonych pomieszczeń i klatek mija się z celem. Najlepiej odkażać po oczyszczeniu na mokro i wybrać do tego celu środek, który w zastosowanym stężeniu jest mało toksyczny dla tchórzy, skutecznie natomiast niszczy bakterie, wirusy, zarodniki grzybów i inwazyjne formy pasożytów.

Skuteczność odkażania wiąże się z temperaturą otoczenia. Za optymalną temperaturę podczas dezynfekcji można uznać 15°C. W razie konieczności wykonywania tego zabiegu w zimie, np. po wystąpieniu choroby, do stosowanych roztworów powinno się doda\Vać sól kuchenną lub chlorek magnezu. Najczęściej stosowane środki odkażające, ich dozowanie i skuteczność przedstawia tabela 52.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *