Kwartalne i roczne zapotrzebowanie na pasze dla norek

Wiedząc, że zapotrzebowanie pokarmowe tchórza odpowiada w przybliżeniu 80% zapotrzebowania norki, należałoby zmniejszyć przewidywaną dla norek ilość pasz o 20%. Trzeba jednak wziąć pod uwagę znacznie wyższą plenność tchórzy i większą liczbę odchowywanych młodych. W przybliżeniu można więc przyjąć, że normy dla norek mogą być wykorzystywane do opracowywania preliminarza paszowego dla tchórzy. W planowaniu należy brać pod uwagę także straty pasz podczas przechowywania, zmniejszanie się ich wartości pokarmowej oraz różną wartość pokarmową tych samych komponentów. Z tego względu trzeba przewidzieć zwiększenie globalnego zapotrzebowania na pasze o 10-15%.

Kwartalne i roczne zapotrzebowanie na pasze dla norek, mogące stanowić podstawę preliminowania pasz dla tchórzy hodowlanych przedstawiono w tabeli 41.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *