Krycie trwa od 15 minut nawet do przeszło 2 godzin

Można zauważyć charakterystyczne ruchy tylnych kończyn samicy. Krycie trwa od 15 minut nawet do przeszło 2 godzin, przeważnie jednak 30-45 minut. Po zakończeniu kopulacji zwierzęta przestają się sobą interesować do bójki, tak jak u norek, nie dochodzi. Po odnotowaniu na karcie klatkowej daty krycia i numeru samca oraz zapisaniu na karcie samca daty krycia i numeru samicy należy samicę odnieść do jej własnej klatki.

W tabeli 15 przedstawiono przebieg krycia dla samców tchórzy hodowlanych z uwzględnieniem ich wieku. Z samców jednorocznych najwięcej oddawało 5 skoków lub 3, chociaż były i takie samce, które kryły 23 razy. Natomiast ponad 30% samców dwu- i trzyletnich kryło 9 i 12 razy. Średnio na 1 samca jednorocznego przypadało 7,03 skoków, na duletniego

– 9,72, na trzyletniego – 9,78 i na czteroletniego – 10. Ponieważ było stosowane dwukrotne krycie każdej samicy, należy przyjąć, że samce użytkowane rozpłodowo po raz pierwszy kryły przeciętnie niewiele więcej niż 2 samice, starsze zaś po 3 samice w sezonie rozpłodowym. Zwierzęta użytkowano rozpłodowo tylko raz w roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *