Klasa sprzedanych zwierząt

-4. Klasa sprzedanych zwierząt i skór. Dla tchórzy za podstawę obliczeń przyjmuje się średnią klasę sprzedanych skór oraz liczbę zwierząt hodowlanych sprzedanych lub włączonych do własnego stada podstawowego. Średnią klasę oblicza się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i mnoży przez 100. Otrzymany wynik odejmuje się od 500 i wlicza do indeksu wraz z udokumentowaną liczbą zwierząt sprzedanych lub włączonych do własnego stada. Jako skóry I klasy traktuje się przy tym zwierzęta o punktacji 30-28, II – 27-26, III – 25, a IV – 24 lub mniej. 5. Wyniki pokazów hodowlanych. Za zajęcia 1., 2. i 3. lokaty na pokazach hodowlanych przyznaje się odpowiednio 100, 50 i 25 punktów, za przyznanie tytułu championa – 200 pkt. wliczanych do indeksu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *