Inne doświadczenie

Inne doświadczenie tej samej autorki miało na celu określenie mak-symalnego dopuszczalnego udziału pasz zbożowych w dawkach dla młodych tchórzy. Wartość pokarmową pasz dla zwierząt w poszczególnych grupach podano w tabeli 34.

Jakość skór w grupie I i II była zbliżona, w grupie III natomiast zdecydowanie niższa. Zwierzęta z grupy III miały także najmniejszą masę ciała (samce 1187 g) w porównaniu z grupą I (samce 1737 g) i II (samce 1489

– g) . Uzyskane wyniki wskazują, że zwiększenie udziału pasz zbożowych do 40% ogólnej wartości energetycznej (8,2 g węglowodanów) przy zachowaniu ilości strawnego białka nie mniejszej niż 7,4 g na 100 kcal energii przemiennej nieznacznie tylko pogarsza wyniki produkcji, obniża natomiast wyraźnie nakłady na żywienie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *