Fermy hodowlane i towarowe

Każda ferma zwierząt futerkowych, w zależności od roli, jaką ma spełniać, jest fermą uznaną (zarodową lub reprodukcyjną) bądź towarową. Zadaniem ferm zarodowych jest doskonalenie pogłowia oraz produkcja dobrego materiału hodowlanego zarówno na remont własnego stada, jak i na sprzedaż do ferm reprodukcyjnych. Fermy reprodukcyjne produkują wartościowe zwierzęta dla ferm towarowych, które są nastawione na produkcję skór. Materiał hodowlany wyprodukowany dla ferm towarowych przez fermy uznane powinien być przeznaczony do pracy hodowlanej.

Każda z ferm towarowych może ubiegać się o uznanie jej za reprodukcyjną, jeśli spełnia określone warunki. Powinna wówczas złożyć wniosek do okręgowej stacji hodowli zwierząt, która dokonuje oceny i uznania fermy. Za zarodowe lub reprodukcyjne mogą zostać uznane fermy zlokalizowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami sanitarno-epide- miologicznymi, posiadające określoną liczbę samic stada podstawowego (dla ferm zarodowych tchórzy hodowlanych 50 sztuk, dla reprodukcyjnych 15 szt.) oraz odpowiednie wyposażenie (klatki, maszyny do przygotowywania karmy, chłodnie, magazyny). Zwierzęta stada podstawowego muszą mieć pochodzenie udokumentowane co najmniej od 2 pokoleń (zwierzęta z importu – 1 pokolenie). Fermy tchórzy zarodowe, reprodukcyjne i kandydujące do uznania za reprodukcyjne muszą prowadzić kontrolę użytkowości zwierząt oraz dokumentację hodowlaną, która obejmuje:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *