Ekonomika produkcji

Opłacalność produkcji zwierząt futerkowych w znacznie większym stopniu niż w hodowli innych gatunków zwierząt zależy nie tylko od wielkości kosztów, ale i od uzyskiwanych przychodów za skóry i materiał hodowlany. Lepsze wyniki ekonomiczne w hodowli i chowie można uzyskać dzięki wdrażaniu nowych technologii oraz stałemu doskonaleniu pogłowia zwierząt.

Do najważniejszych czynników wpływających na opłacalność produkcji należy zaliczyć koszty utrzymania stada i wartość produkcji uzyskiwanej od jednej samicy. Koszt utrzymania stada zależy od cen pasz, umiejętnego zestawiania składu mieszanki i wielkości strat karmy podczas przechowywania i zadawania. Bliskie położenie źródeł zaopatrzenia w pasze znacznie zmniejsza koszty produkcji. Ważne jest także obniżenie nakładów robocizny, co uzyskuje się m.in. przez mechanizację procesów przygotowywania, rozwożenia i dozowania karmy. Zmechanizowanie pracy w fermie powinno ułatwić pracę hodowcy dzięki zmniejszeniu jego wysiłku fizycznego oraz zwiększyć jej wydajność. Już tzw. mała mechanizacja w niewielkich fermach jest dużym udogodnieniem. Coraz częściej spotyka się również mechanizację wstępną obróbki skór.

Opłacalność hodowli jest uwarunkowana także przez jakość materiału hodowlanego powinny to być zwierzęta o wysokiej płodności i plenności, dobrze wyrośnięte (otrzymuje się wtedy dłuższe skóry). Należy dążyć do uzyskiwania skór wartościowych pod względem barwy i jakości, odpowiadającym wymaganiom nie tylko rynku krajowego, ale i zagranicznego, trzeba też zmniejszać udział skór z defektami. Otrzymanie większej liczby młodych od jednej samicy oznacza mniejsze obciążenie fermy kosztami stałymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *