Do najważniejszych bezpośrednich kosztów produkcji należą:

Do najważniejszych bezpośrednich kosztów produkcji prócz kosztu pasz należą: koszty zakupu zwierząt na remont stada lub wartość wybranych sztuk z własnego stada, amortyzacja i remonty pomieszczeń dla zwierząt, pomieszczeń zaplecza fermowego, sprzętu i urządzeń, płace pracowników wraz z ich ubezpieczeniem, koszt zużytych materiałów i energii elektrycznej, koszty związane z zapewnieniem opieki sanitarno-weterynaryjnej, ewentualne ubezpieczenie zwierząt, oprocentowanie uzyskanych kredytów na produkcję. Oprócz nich na wyniki ekonomiczne mają wpływ również koszty pośrednie: ogólnoprodukcyjne i ogólnogospodarcze. W gospodarstwie rolnym koszty ogólnoprodukcyjne są związane z prowadzeniem określonego rodzaju produkcji, a ogólnogospodarcze dotyczą gospodarstwa jako całości (koszty utrzymania kierownictwa, administracji, budynków, środków łączności). Na fermach zwierząt futerkowych, które są zazwyczaj wydzielonymi jednostkami organizacyjnymi, trudne jest rozdzielenie tych dwóch grup kosztów (Frindt, Strzyżewski, 1979). Ich wielkość i udział w całości kosztów są różne w fermach państwowych, spółdzielczych i indywidualnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *