Ciąża u samic tchórzy hodowlanych

Na fermach o małym pogłowiu uzyskuje się często 100% lub blisko 100% pokryć samic. Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika pokryć i wykotów jest możliwe, jeśli zwierzęta są prawidłowo przygotowane do rozpłodu, zdrowe oraz jeżeli nie przeoczy się rui, której objawy są łatwe do stwierdzenia nawet przez hodowcę o niezbyt dużej praktyce. Na fermie RSP Czaplin w roku 1985 na 126 samic pierwiastek tchórzy hodowlanych odmiany standard szkocki, standard (populacja krajowa) i pastelowej pokryto 97,6%, a wykociło się 88,1%. Samice kryte, lecz jałowe stanowiły 6,3%, a padłe w okresie rozrodu 3,2% (były to osobniki importowane ze Szkocji) (Hanke, 1986).

Ciąża u samic tchórzy hodowlanych trwa średnio 42 dni. W tabeli 22 podano czas trwania ciąży w zależności od wieku samic. Stwierdzono, że ciąża najkrótsza (29 dni) i najdłuższa (52 dni) wystąpiła u samic jednorocznych. Na podstawie zebranych danych nie można jednak określić wpływu wieku samicy na długość jej ciąży. Najwięcej samic wykazywało ciążę trwającą 43 dni: 34% samic jednorocznych, 38,22% dwuletnich, 46,8% trzyletnich i aż 50,0% czteroletnich (tab. 23). Kalus (1975) podaje, że ciąża samic pokrytych drugi raz w roku była krótsza i trwała 42,58 dni (I miot) oraz 40,81 dni (II miot).

Niezależnie od czasu trwania ciąży większość samic rodziła 6-10 szczeniąt w miocie (tabela 24). Większe mioty, liczące po 11-15 szczeniąt (miotów 166), były noszone krócej. Tylko jedna samica była w ciąży 52 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *