Ciąża i poród

Rozwój embrionalny zwierzęcia rozpoczyna się z chwilą powstania zygoty. Kierunek rozwoju charakterystyczny dla danego gatunku jest uwarunkowany czynnikami dziedzicznymi, ale także modyfikowany przez środowisko. Dlatego też ostateczny wygląd dojrzałych fizycznie tchórzy hodowlanych zależy w znacznym stopniu od wielu czynników środowiskowych, które działają na osobnika od początku rozwoju do osiągnięcia przezeń dojrzałości somatycznej (fizycznej). Hodowca pośrednio może wpływać na wzrost i rozwój zwierząt odpowiednio kształtując (modyfikując) środowisko, aby otrzymać zwierzęta o jak najlepszych właściwościach. Do czynników środowiskowych zalicza się przede wszystkim żywienie (znaczenie ma nie tylko ilość, ale i jakość paszy), klimat (warunki utrzymania) oraz pielęgnacja. Dobre środowisko hodowlane powinno zapobiegać schorzeniom, które mogą spowodować duże straty pogłowia. Zarodek podczas rozwoju w organizmie matki podlega działaniu jej środowiska wewnętrznego, które pozostaje pod wpływem warunków, w jakich samica się znajduje. Wobec tego właściwe żywienie samicy oddziałuje na przebieg rozwoju płodu. W badaniach nad przebiegiem ciąży u tchórzy hodowlanych określano masę i wymiary jajników w kolejnych dniach oraz łączną masę i wymiary narządów rodnych (tab. 18,19). Stwierdzono powiększenie masy obu jajników 3,14 raza w 39 dniu ciąży w stosunku do masy w 14. dniu ciąży. Macica w tym okresie zwiększyła swą masę aż 19,85 raza (Frindt, 1976). Długość rogów macicy przed wykotem wynosi średnio 15 cm, a szerokość 2-3 cm.

W drugim tygodniu ciąży stają się widoczne miejsca implantacji płodów, występuje także zgrubienie rogów macicy. W trzecim tygodniu w miejscach, gdzie rozwijają się płody, rogi powiększają się, gdyż w tym czasie płody dwukrotnie zwiększają swoje rozmiary. Na rozwijających się płodach widoczna jest sieć naczyń krwionośnych łożyska. W 4. tygodniu ciąży kształt płodów jest zbliżony do kuli. W 5. tygodniu zanikają przewężenia rogów macicy między płodami, które nabierają kształtu elipsoidalnego. W 6. tygodniu rogi macicy na całej długości mają prawie jednakową grubość. Bardzo wyraźnie jest widoczne silnie ukrwione łożysko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *