Choroby bakteryjne

Zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm). Jest to zatrucie toksynami beztlenowca Clostridium botulinum, najczęściej typu c, znajdującymi się w podanej karmie. Do rozmnażania się bakterii i wytwarzania toksyn dochodzi w niewłaściwie przewożonych i przechowywanych paszach pochodzenia zwierzęcego (mięsie, odpadach, krwi). Procesowi temu sprzyja przechowywanie paszy w wypełnionych szczelnych pojemnikach, bez dostępu powietrza, w stosunkowo wysokiej temperaturze (25-35°C).

Objawy chorobowe u tchórzy mogą wystąpić szybko, nawet po 6 godzinach od zjedzenia karmy zawierającej toksyny, w zależności od jej masy i koncentracji toksyn. Przebieg choroby zależy od ilości pobranych toksyn. U zatrutych zwierząt obserwuje się zaburzenia równowagi, ślinienie się, niedowłady i porażenia mięśni postępujące od zadu w kierunku głowy. Później pojawiają się duszności wynikające z postępującego ograniczenia czynności mięśni oddechowych, a kiedy dochodzi do całkowitego ich porażenia, następuje śmierć z uduszenia. Śmiertelność jest bardzo duża, sięgająca 100%. Leczenie jest bezskuteczne.

Salmoneloza. Występuje u tchórzy dość często, zwłaszcza w ciepłych porach roku. Źródłem zakażenia może być woda, mleko, odpady poubojowe. Wystąpieniu choroby sprzyjają złe warunki higieniczne oraz osłabienie odporności zwierzęcia (w okresie laktacji i odchowu młodych). Typowymi objawami są zaburzenia ze strony układu pokarmowego, rzadziej oddechowego. U samic ciężarnych mogą wystąpić poronienia. Leczenie polega głównie na podawaniu antybiotyków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *