Chiodnia

Chiodnia. Tchórze odżywiają się głównie paszą pochodzenia zwierzęcego, zawierającą dużo białka, które bardzo szybko ulega rozkładowi. Skarmianie zepsutej paszy może spowodować ogromne straty. Każda ferma musi więc być zaopatrzona we własne urządzenia chłodnicze, umożliwiające przechowywanie świeżej karmy przez pewien czas. Konieczność tę zwiększa jeszcze fakt nieregularnego zaopatrzenia w pasze mięsne i nierównomierne ich zużycie w ciągu roku. W trzecim i czwartym kwartale, w którym ferma ma największe zapotrzebowanie paszowe, występują z reguły niedobory karmy. Jeśli na fermie nie ma możliwości przechowania pasz na ten krytyczny okres, można uzyskać jedynie bardzo słabe zwierzęta i skóry.

W małej fermie, która zużywa na bieżąco kupowaną paszę, zapasy powinny pokrywać zapotrzebowanie dwutygodniowe. Na dużych fermach jednak konieczny jest zapas na okres co najmniej trzech miesięcy. Na fermach, w zależności od ich wielkości, spotyka się różne urządzenia chłodnicze: lodówki, zamrażarki, sklepowe lady chłodnicze, składane chłodnie przenośne, wreszcie stałe chłodnie freonowe lub amoniakalne.

Przez krótki, kilkudniowy okres mięso można przechowywać w temperaturze od + 1°C do – 1°C. Do dłuższego przechowywania mięso musi być zamrożone, tj. mieć wewnętrzną temperaturę nie wyższą od – 8°C. Aby uzyskać taką temperaturę paszy, w chłodni powinna panować temperatura ok. – 12°C. W komorze chłodniczej można wówczas na 1 m2 powierzchni składować 500-650 kg mięsa w większych częściach lub 650-1200 kg zmielonego w zamrożonych blokach. Pewną orientację co do wielkości koniecznego zapasu pasz daje roczne zapotrzebowanie na pasze pochodzenia zwierzęcego jednej samicy tchórza wraz z przychówkiem (jednym miotem) i częścią samca (w chowie poligamicznym) wynosi ono około 300 kg.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *