Porady

Wirus zakaźnego wirusowego zapalenia przewodu pokarmowego

Wirus zakaźnego wirusowego zapalenia przewodu pokarmowego norek jest patogenny również dla tchórzy (Hentschel, 1986). Zakażenie następuje najczęściej przez bezpośredni kontakt lub przez nosicieli. Okres wylęgania tej choroby wynosi 4-10 dni. Charakterystycznym objawem jest zmiana wyglądu kału. Początkowo jest on półpłynny, białożółty, potem ciemny z zatłuszczonymi fragmentami śluzówki przewodu pokarmowego. W przypadku młodych tchórzy, a zwłaszcza fretek, w wieku 4-5 tygodni, upadki mogą występować nawet bez objawów. Śmiertelność zwierząt w tym wieku jest bardzo duża.

Czytaj dalej

Użytkowanie rozpłodowe samców

Dojrzałość płciową, czyli zdolność rozmnażania się, samce tchórzy hodowlanych osiągają w wieku 10-10,5 miesięcy. W tym okresie gonady zaczynają produkować dostateczne ilości hormonów potrzebnych do produkcji nasienia i występowania drugorzędnych cech płciowych.

W okresie spokoju płciowego jądra są mało widoczne, ważą około 0,5 g każde, stopniowo zaś ulegają powiększeniu aż do masy 3,0 g w okresie krycia. Dokładniejsze dane dla fretek podaje Marshall (1962): w październiku masa jąder samców wynosiła 0,16-0,20 g, najądrza 0,15 g, a średnica kanalików nasiennych 75-100 |im. W listopadzie i grudniu jądra osiągnęły masę 1,25-2,00 g, a najądrza do 0,35 g średnica kanalików nasiennych w tym czasie wynosiła 150-190 fim. Spermatocyty w jądrze występują w grudniu, spermatydy w styczniu, a dojrzałe plemniki w lutym.

Czytaj dalej

Żywienie samic po odsądzeniu

Drugim okresem, w którym hodowca powinien zwrócić szczególną uwagę na żywienie młodych tchórzy jest koniec sierpnia i początek września. W tym czasie zaczyna się tworzyć zimowa okrywa włosowa, a jednocześnie trwa, choć już mniej intensywny, wzrost zwierząt. Należy wówczas dodawać witaminy z grupy B (najlepiej w postaci drożdży). Białko w paszy powinno zawierać aminokwasy siarkowe, wpływające korzystnie na jakość włosów.

Czytaj dalej

Na fermie Wiartel w 1985

Na fermie Wiartel w 1985 roku średnia liczba młodych urodzonych przez jedną samicę wynosiła 7,48 (Lorek, 1986). Gawarecki (1985) porównywał plenność samic importowanych ze Szkocji i krajowych, rozmnażanych w wyżej wymienionej fermie. Średnia była wyższa w grupie importów i wynosiła 8,7 szczeniąt, a w grupie samic krajowych 7,2.

Ponieważ istnieje możliwość uzyskania również drugich miotów w ciągu roku, zwiększa się liczba młodych uzyskanych rocznie od jednej samicy. W badaniach prowadzonych na doświadczalnej fermie SGGW w Brwinowie uzyskano średnią liczbę młodych w miotach wiosennych wynoszącą 10 sztuk, w letnich zaś 5,16, przy czym nie wszystkie samice wykazały ruję

Czytaj dalej

Skup i ©ceaaa skór surowych

Przed każdym sezonem hodowlanym hodowca może zawrzeć umowę z Okręgowym Przedsiębiorstwem Skupu Surowców Włókienniczych i Skórzanych na dostarczenie określonej liczby skór, uzależnionej od wielkości stada. Od jednej samicy tchórza hodowlanego powinien dostarczyć pewną liczbę skór, ustaloną warunkami umowy. Istnieje również możliwość sprzedaży w punkcie skupu wymienionego przedsiębiorstwa skór nie objętych umową. W punkcie skupu następuje wycena dostarczanych skór.

Czytaj dalej

Wyposażenie pawilonu

Wyposażenie pawilonu stanowią klatki z siatki punktowo zgrzewanej ustawione w bloki po 4-6 sztuk. W celu zwiększenia trwałości siatki w wielu krajach powleka się ją warstwą sztucznego tworzywa (polietylenu, PCV). Klatki powinny stać w odległości 5-6 cm od siebie, aby zwierzęta nie gryzły się przez siatkę. Między nie wkłada się paski siatki odpowiedniej szerokości i przypina do boków klatek, aby bezpieczna odległość między nimi była stale zachowana.

Czytaj dalej

Ciąża i poród

Rozwój embrionalny zwierzęcia rozpoczyna się z chwilą powstania zygoty. Kierunek rozwoju charakterystyczny dla danego gatunku jest uwarunkowany czynnikami dziedzicznymi, ale także modyfikowany przez środowisko. Dlatego też ostateczny wygląd dojrzałych fizycznie tchórzy hodowlanych zależy w znacznym stopniu od wielu czynników środowiskowych, które działają na osobnika od początku rozwoju do osiągnięcia przezeń dojrzałości somatycznej (fizycznej). Hodowca pośrednio może wpływać na wzrost i rozwój zwierząt odpowiednio kształtując (modyfikując) środowisko, aby otrzymać zwierzęta o jak najlepszych właściwościach. Do czynników środowiskowych zalicza się przede wszystkim żywienie (znaczenie ma nie tylko ilość, ale i jakość paszy), klimat (warunki utrzymania) oraz pielęgnacja. Dobre środowisko hodowlane powinno zapobiegać schorzeniom, które mogą spowodować duże straty pogłowia. Zarodek podczas rozwoju w organizmie matki podlega działaniu jej środowiska wewnętrznego, które pozostaje pod wpływem warunków, w jakich samica się znajduje. Wobec tego właściwe żywienie samicy oddziałuje na przebieg rozwoju płodu. W badaniach nad przebiegiem ciąży u tchórzy hodowlanych określano masę i wymiary jajników w kolejnych dniach oraz łączną masę i wymiary narządów rodnych (tab. 18,19). Stwierdzono powiększenie masy obu jajników 3,14 raza w 39 dniu ciąży w stosunku do masy w 14. dniu ciąży. Macica w tym okresie zwiększyła swą masę aż 19,85 raza (Frindt, 1976). Długość rogów macicy przed wykotem wynosi średnio 15 cm, a szerokość 2-3 cm.

Czytaj dalej

Kojarzenie kazirodcze

Kojarzenie kazirodcze polega na łączeniu osobników najbliżej ze sobą spokrewnionych, np. matki z synem, ojca z córką, rodzeństwa między sobą. Zwiększa to niebezpieczeństwo ujawnienia się u potomstwa genów letalnych lub semiletalnych.

Kojarzenie w bliskim pokrewieństwie oznacza łączenie ze sobą osobników, które mają wspólnych przodków w pierwszym lub drugim pokoleniu. Jeśli wspólni przodkowie występują w dalszych rzędach rodowodu, mamy do czynienia z kojarzeniem w umiarkowanym pokrewieństwie.

Czytaj dalej

Znanych jest kilka systemów uboju.

Użycie chloroformu. Około 2 ml chloroformu wstrzykuje się strzykawką bez igły do otworów nosowych tchórza. Śmierć następuje po kilku minutach. Można również wstrzyknąć dosercowo ok. 1 ml chloroformu, lecz wymaga to dużej wprawy, gdyż trudno jest trafić w serce. Do strzykawki wpływa wówczas krew, a śmierć następuje natychmiast.